Anasayfa / Yarışma Şartnamesi
Yarışma Şartnamesi

 

 

 

 

GÜNEYSU İLİM ÖĞRENENLERE YARDIM VAKFI

                                    ULUSAL KÜLTÜR ÖDÜLLERİ – II - 2019

 

ULUSAL MAKALE YAZMA YARIŞMASI

 

:: HACI HAFIZ YUSUF YILMAZ HOCAEFENDİ ANISINA ::

 

“AİLE YAPISININ KORUNMASI VE TOPLUM DÜZENİ”

                                                                                                                                                                              

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 

YARIŞMANIN AMACI VE DAYANAK

Madde 1

Bu yarışma, Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı resmi senedinin, “Vakfın Amacını Gerçekleştirmek İçin Yapacağı Faaliyetler” başlıklı 4’üncü maddesinin m ve n bendi çerçevesinde tertip edilmiştir.

 

Yarışmanın amacı; toplumun temelini oluşturan aile yapısının korunması ve geleceğe taşınması için bu güne kadar alınmış önlemleri, gerek mevcut ve gerekse yapılması gereken çalışmalar çerçevesinde, aile yapımızla ilişkili nelerin yapılması gerektiği, nelerin eksik ya da yanlış yapıldığını belirlemek ve bu doğrultuda çözüm önerileri sunmaktır.

 

YARIŞMANIN USULÜ

 

Madde 2

Yukarıdaki amacı belirtilen yarışma, “AİLE YAPISININ KORUNMASI VE TOPLUM DÜZENİ”  başlığı altında “Ulusal Makale Yazma Yarışması” şeklinde gerçekleştirilecektir.

 

ŞARTNAMENİN KAPSAMI

 

Madde 3

Bu şartname, yukarıda amacı ve usulü belirtilen yarışmaya katılacakları, konusunu, eserlerde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ile yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

 

YARIŞMANIN KONUSU

Madde 4

Yarışma, AİLE YAPISININ KORUNMASI VE TOPLUM DÜZENİ” konusu altında aşağıdaki alt başlıklar çerçevesinde tertip edilmiştir:

 

 1. İslamiyet’in Aile Yapısını Şekillendirmedeki Önemi
 2. Aile Yapısının Korunması ve Ailenin Evrensel Yönü
 3. Mutluluk Unsuru Olarak Aile
 4. Okul (Koruyucu ve Eğitici Kurum) Olarak Aile
 5. Sosyal Medya, Televizyon Dizileri ve Programlarının Aile Mahremiyetine Yansımaları
 6. Annenin İş Hayatındaki Zorluklarının Aileye Yansımaları
 7. Hukuki Düzenlemeler ve Aile

 

YARIŞMAYA KATILACAKLAR

Madde 5

 1. Türkiye genelindeki üniversite öğrencisi, akademisyen, öğretmen ve araştırmayı, yazmayı seven her Türk vatandaşı yarışmaya katılabilir.
 2. Katılımcılar yarışmaya tek eserle katılabilecektir.
 3. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar bu şartname esaslarını kabul etmiş sayılacaktır.

 

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANAN ŞARTLAR

Madde 6

 1. Yazım dili Türkçe’dir.
 2. A4 kâğıda sol, üst, sağ ve alttan 2,0 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Makale, kaynakça hariç en çok 2500 kelimeden oluşmalıdır.
 3. Metinler 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, tek satır aralığında ve paragraflar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
 4. Metin, başlıklar ve alt başlıklara ayrılarak sistematize edilmelidir, alt başlıklandırma en fazla 5 seviyeye kadar inmelidir. Başlıklandırmalar aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır:

1. seviye: I. KALIN VE TÜMÜ BÜYÜK HARF

2. seviye: A. KALIN ve TÜMÜ BÜYÜK HARF

3. seviye: 1. Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük

4. seviye: a. İnce ve Sadece İlk Harfler Büyük

5. seviye: i. İnce ve Sadece İlk Harfler Büyük

 1. Tablo ve şekiller, metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır.
 2. Yararlanılan kaynaklar, metnin sonunda yazarın soyadına göre alfabetik sırada, 12 puntoda ve kaynaklar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
 3. Eserlerin yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.
 4. Eserler özgün nitelikte olmalı. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış ve ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girmemiş eserler bu yarışmaya katılamayacaktır. Böyle bir durumun tespiti hâlinde yarışmacı, tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecek ve yarışma dışı bırakılacaktır.
 5. Yarışmaya katılan eserler sahiplerine iade edilmeyecek, yarışmacılar belirlenen ödüller dışında herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.
 6. Yazarlar, Seçici Kurul tarafından ödül verilmesine karar verilen çalışmalarının yayım haklarının GÜNEYSU İLİM ÖĞRENENLERE YARDIM VAKFIna (Vakıf) devrini kabul etmiş sayılırlar. Bu çalışmalar, Vakıf’tan izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Vakıf, elektronik ortamda yayımlamak da dâhil olmak üzere, tüm yayın haklarına sahiptir.
 7. Vakfa gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir kanuni, hukuki, iktisadi ve ahlaki sorumluluk, söz konusu yazı için ödül verilmemiş olsa bile yazarına aittir.
 8. Vakfa çalışmalarını gönderen tüm yarışmacılar bu koşulları kabul etmiş sayılırlar.

 

SEÇİCİ KURUL

Madde 7

 

SN

ADI VE SOYADI

GÖREV YERİ VE ÜNVANI

1

Doç. Dr. Hacı Yusuf ACUNER

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

2

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şamil BAŞ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

3

Dr. Ogr. Üyesi Zeki KARATAŞ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

4

Dr. Ogr. Üyesi Bekir GÖKÇE

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

5

Ogr. Gör. Süleyman KANDEMİR

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

6

Öğretmen Ömer ESKİ

Edebiyat Öğretmeni

7

Eğitimci İdris HIZIR

Eğitimci (Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi)

 

 

 

 

YARIŞMA TAKVİMİ

 

Madde 8

 

 1. Yarışmaya gönderilecek makaleler www.gusem.org/form  web sayfası üzerinden aşağıdaki takvim doğrultusunda çevrimiçi olarak gönderilecektir.

 

 1. Yarışmacılar EK-1’deki Yarışma Taahhütnamesini, çıktısını alıp imzaladıktan sonra tekrar tarayıp makalenin sonuna eklemeleri gerekmektedir.

 

 

Eserlerin Son Gönderilme Tarihi

06 Aralık 2019

Sonuçların Açıklanma Tarihi

27 Aralık 2019

 

 1. Yarışma sonuçları ilgili tarihte Sempozyum ( www.gusem.org ) ve Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı resmi web sayfası (www.guneysuilim.org) üzerinden ilan edilecektir.
 2. Ödül törenin tarihi, yeri ve saati daha sonra ilan edilecektir.

 

 

ÖDÜLLENDİRME

 

Madde 9

 

Birincilik Ödülü

5.000 TL

İkincilik Ödülü

3.000 TL

Üçüncülük Ödülü

2.000 TL

Jüri Özel Ödülü

1.000 TL

 

Ödül töreni Güneysu’da yapılacak ve dereceye giren ilk 3 eser sahibinin ulaşım, yemek ve 1 gece konaklama vakfımız tarafından karşılanacaktır.

 

 

İRTİBAT BİLGİLERİ

 

Madde 10

Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı

Merkez Mah. Yusuf Hoca Cad. No:71 53350 GÜNEYSU – RİZE

Vakıf Tel: 0464 344 20 38

Vakıf Yön. Kur. Üyesi:  Hikmet YANIK Telefon: 0505 716 20 65

           

Web: www.guneysuilim.org / www.gusem.org

Mail: bilgi@guneysuilim.org / guneysuvakfi@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             EK:1

 

GÜNEYSU İLİM ÖĞRENENLERE YARDIM VAKFI

                                     ULUSAL KÜLTÜR ÖDÜLLERİ – II - 2019

 

ULUSAL MAKALE YAZMA YARIŞMASI

 

:: HACI HAFIZ YUSUF YILMAZ HOCAEFENDİ ANISINA ::

 

“AİLE YAPISININ KORUNMASI VE TOPLUM DÜZENİ”

 

MAKALE YARIŞMASI TAAHHÜTNAMESİ

 

Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı olarak toplumun temelini oluşturan aile yapısının korunması ve geleceğe taşınması için bu güne kadar alınmış önlemleri, gerek mevcut ve gerekse yapılması gereken çalışmalar çerçevesinde, aile yapımızla ilişkili nelerin yapılması gerektiği, nelerin eksik ya da yanlış yapıldığını belirlemek ve bu doğrultuda çözüm önerileri sunmak amacıyla “AİLE YAPISININ KORUNMASI VE TOPLUM DÜZENİ” konulu Makale yarışması için yazdığım eserden telif ücreti talebimin olmayacağını, eserimle ilgili tüm yasal sorumluluğun bana ait olacağını, yazımla ilgili tüm tasarruf hakkını Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı’na devrettiğimi ve bu taahhütnamenin bir suretini yarışma metni ile birlikte imzalayıp tarayıp çevrimiçi olarak göndereceğimi beyan ve taahhüt ederim.                               _______/_______/2019

 

MAKALE YARIŞMASINA KATILACAK KATILIMCININ

ADI

 

SOYADI

 

GÖREVİ

 

ÜNVANI

 

İLİ

 

ADRESİ

 

TELEFONU

 

E-MAİL ADRESİ

 

İMZASI